Фабрика

За да си добър пчелар са необходими много труд, знания, истинска отдаденост и любов към занаята. За да се постигне устойчив растеж и да си истински конкурентоспособен на пазара, обаче, е необходимо и нещо повече.

Основен и много важен етап за нас беше изграждането и оборудването на напълно самостоятелна и завършена фабрика за преработка и правилно съхранение на пчелни продукти. Предприятието е създадено съгласно всички европейски изисквания и стандарти и е с капацитет за преработка на над 3000 тона мед годишно. От 2017г. фабрика Амброзия е и био сертифицирана. Благодарение на тази добре изградена инфраструктура покриваме пълноценно изискванията и на нашите международни партньори.