Износ

Една от основните ни бизнес линии е износ на мед и пчелни продукти. Стартирахме 2012 година и вече имаме стабилни партньорски отношения с лидерите на Европейския пазар, след като успяхме да докажем нашия професионализъм с постоянство и качествен продукт. За този немалък период от време се наложихме на целия Европейски пазар и направихме първи стъпки в страни от далечния изток.
Сертифицирани сме по системата HACCP и имаме собствена лаборатория, което дава сигурност на нашите клиенти, тъй като следим качеството на суровина и готова продукция. Работим усилено и с външни сертифицирани лаборатории, чиито анализи са международно признати. Така успяваме да спечелим доверието на фирми с дългогодишни истории и да ги направим свои дългосрочни партньори.

През октомври 2017 г. получихме и сертификат за износ и преработка на био продукция и така не само обогатяваме продуктовото ни портфолио, а и вървим напред в крак с тенденциите и нуждите на външните пазари.