От създателя

Винаги качествен и чист пчелен мед

Нашата фирма „Амброзия”, с нейната пчеларска ферма от 2100 пчелни семейства, се е заела с нелесната задача да доставя на българите винаги качествен и чист пчелен мед и пчелни продукти. Само в този им вид те имат лечебно действие върху човешкия организъм. Пчелните продукти са храна, профилактично средство и лекарство, но само когато са такива, каквито ги произвеждат пчелите от природата и когато при тяхната преработка и заготвянето им за пазара се спазват технологичните норми и стандарти. С не малко усилия вече мога да кажа, че сме постигнали създаването на един сплотен екип и на една модерна технологична база, осигуряващи ни възможността да доставим до крайния потребител натурален пчелен мед и пчелни продукти, такива, каквито ги създава природата.

За пчелите

Медоносната пчела е истинско чудо на природата, съществувала 50 – 60 хиляди години преди появата на човека.

Какво е пчелното семейство, какъв е този колектив, в който има такава превъзходна организация? Определени пчели събират нектар, други носят вода, трети – прополис. Има група от „разузнавачи” и задачата им е да търсят къде има паша. Други пчели вентилират с крилете си, за да няма излишна влага в кошера. А има и такива, които са охрана на кошера и жилят враговете, без да се замислят, че след това самите те умират.

Пчелар съм от повече от 30 години и до ден днешен се удивлявам от постигнатата организация и дисциплина в пчелния кошер. Убедил съм се и в полезните действия на тези уникални продукти: натурален пчелен мед, пчелно млечице, пчелен прашец, пчелен клей и пчелен восък.

Къде да откриете продуктите ни

Продуктите на фирма ”Амброзия” може да откриете в нашата верига от магазини в градовете София, Варна,  Бургас, Благоевград, Разград и Русе. Нашата цел е да върнем доверието в българския потребител. А това ще постигнем като не правим компромис с качеството и предлагаме на нашите клиенти само чист пчелен мед и чисти пчелни продукти!

Създател и собственик – Стефан Стефанов