„Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от Covid – 19“

ное. 16, 2021

На основание чл. 20а, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл.23, ал.3 от
Наредба N2 от 05.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане на земеделските
стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от Covid – 19“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., фирма „Амброзия България“ ООД
получи сумата от 31298.36 лв.