На основание чл. 20а, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл.23, ал.3 от Наредба N2 от 05.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от...