"Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от Covid - 19" На основание чл. 20а, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл.23, ал.3 от Наредба N2 от...